Disclaimer

De informatie op deze website is door ons kantoor met de meeste zorg samengesteld aan de hand van de door de verkoper/verhuurder aan ons ter hand gestelde gegeven en tekeningen. Derhalve kunnen wij geen garanties verstrekken, noch kunnen wij op enigerlie wijze eventueele aansprakelijkheid voor deze gegevens aanvaarden.

NVM-Makelaars maken bij het opmeten van de gebruiksoppervlakte gebruik van de meetinstructie. De meetinstructie is bedoeld om een uniforme manier van meten toe te passen en helpt misverstanden over de gebruiksoppervlakte te voorkomen. De meetinstructie geeft vorm, inhoud en structuur aan de gebruiksoppervlakte. Hoewel de NVM-Makelaar met grote zorgvuldigheid de gebruiksoppervlakte vaststelt, kunnen daaraan geen rechten worden ontleend. De opgegeven gebruiksoppervlakte is indicatief en wordt niet gegarandeerd.

Op al onze werkzaamheden zijn de NVM Voorwaarden van toepassing.