Mijn favorieten

Nieuws

Wat zijn de risico’s bij een sleutelverklaring?
Geplaatst op: 8 mei 2018
Koper en verkoper kunnen overeen komen dat koper gebruik kan maken van de gekochte woning alvorens deze juridisch wordt geleverd. Koper kan dan bijvoorbeeld alvast wat spullen neerzetten of beginnen met verven. Door middel van een ‘sleutelverklaring’ leggen partijen de gemaakte afspraken hieromtrent vast.