Taxaties

Vraag direct een gevalideerde taxatie aan.

Taxaties uitgevoerd door 020-Makelaars

Sinds 2001 taxeren wij woningen in Amsterdam. Het verkrijgen van een hypotheek is de meest voorkomende reden voor een taxatie van een woning. Geldverstrekkende instellingen eisen dat een gecertificeerde taxateur deze waardebepaling doet.

Geregistreerd in Nederlands Register voor Taxateurs
De taxateurs van 020-Makelaars staan geregistreerd in het kwaliteitsregister van het NRVT. Om als taxateur in het register ingeschreven te mogen staan, moet hij of zij voldoen aan vakbekwaamheidseisen, de zogenoemde certificering. NRVT-taxateurs ondergaan elke vijf jaar een hercertificering. Zo blijft de kwaliteit en de kennis gewaarborgd. De NRVT-taxateur is dus bij uitstek geschikt om een taxatie voor u uit te voeren.
 
Marktwaarde
NRVT-taxateurs hanteren tijdens het taxeren o.a. allemaal dezelfde norm voor het vaststellen van de oppervlakten: de meetinstructie gebaseerd op de NEN2580. Het hanteren van één uniforme meetwijze levert als voordeel op dat taxaties van woningen op dezelfde manier worden uitgevoerd. Wel moet men zich realiseren dat er niet één waarde is van een woning, maar dat de taxateur op basis van zijn deskundigheid alle factoren tegen elkaar afweegt. Dit betekent dat er toch verschil in waarde kan zijn, omdat de ene deskundige een bepaalde factor soms wat zwaarder laat wegen dan zijn collega.
 
Nauwkeuriger
Dankzij de NVM-database, die wordt bijgehouden door circa 290 NVM-makelaars in groot Amsterdam (mva.nl), heeft een NVM-taxateur meer referenties voor de taxatie tot zijn beschikking dan niet-nvm'ers. Hierdoor kan een taxatie nog nauwkeuriger worden uitgevoerd. Door de actualiteit is de NVM-taxateur zeer goed op de hoogte van de laatste marktontwikkelingen en de huidige regionale situatie. Dit zijn essentiële punten om de marktwaarde van onroerend goed te bepalen.
 
NWWI verplicht?
Alle geldverstrekkers in Nederland accepteren een taxatierapport die door het NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut) is gevalideerd. Een aantal geldverstrekkers stelt een door het NWWI gevalideerd rapport inmiddels zelfs verplicht, voor zowel NHG als niet-NHG financieringen.
 
Over het NWWI

Het NWWI is het keurmerk voor woningtaxaties. Zij valideren (controleren) taxatierapporten van woningen van aangesloten taxateurs en zien erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijk richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen. Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen kunnen zich bij het NWWI aanmelden. Inmiddels zijn ruim 4100 taxateurs bij het NWWI aangesloten. Het validatieproces in beeld (video).

Spoedeisende taxatie?
020-Makelaars streeft ernaar om het taxatierapport binnen 3 werkdagen na opname digitaal te verzenden. Hierbij gaan wij ervan uit dat alle benodigde documenten kunnen worden aangeleverd door de verkopende makelaar, verkoper, opdrachtgever en overheidsinstelling.
 
Taxatietarief
  • Taxatieloon voor het opstellen van een gevalideerd taxatierapport op aanvraag.
  • Aan een NWWI-validatie is, naast het bedrag voor de taxatie, een bedrag van € 38,- excl. btw (€ 45,98 incl. btw) verbonden. Op onze factuur staan deze kosten altijd apart vermeld als NWWI-bijdrage. Tenslotte zijn de kosten voor kadastrale recherche € 25,- excl. btw (€ 30,25 incl. btw).
  • De gevalideerde taxatie wordt digitaal aangeleverd; voor papieren rapporten geldt een toeslag van € 35,- (excl. btw) voor 2 rapporten.
 
NB: De kosten van een taxatie ten behoeve van de aankoop van een woning zijn fiscaal aftrekbaar voor eigenaar/bewoner.
 
U kunt hier uw NWWI-taxatie opvragen of neem contact op met 020-Makelaars.


Schematische weergave NWWI taxatieproces